Jäneda Koolis õpib 51 õpilast ja 15 lasteaialast.

lasteaiarühm Päikeseratas 15 last

1.klass  5 õpilast

2.klass  7 õpilast

3.klass  6 õpilast

4.klass  5 õpilast

5.klass  5 õpilast

6.klass  6 õpilast

7.klass  3 õpilast

8.klass  5 õpilast

9.klass  9 õpilast