JUUNIS:


*Info Tapa vallavalitsuselt koolivõrgu ümberkorraldamise kohta

Lugupeetud lapsevanem! 

Seoses koolivõrgu korrastamisega Tapa vallas toimuvad alates 1. septembrist 2024 muudatused kõikide valla koolide õppetöös. 

Kõik Tapa valla koolide õpilased on oodatud jätkama oma kooliteed meie valla koolides – see võimalus on tagatud kõikidele õpilastele. Sarnaselt varasematele aastatele korraldab omavalitsus õpilastranspordi maapiirkonna lastele, kes elavad koolist kaugemal, ja vajadusel hüvitatakse vanematele osaliselt laste transpordikulu kooli ja koju. 

Jäneda ja Lehtse koolimajades jätkub õppetöö 1.-6. klassini, samuti jätkavad tööd lasteaiarühmad. 7.-9. klassi õpilased jätkavad kooliteed Tapa Valla Gümnaasiumis, mille õppetöö on korraldatud Tapa linnas Nooruse tänava koolimajas (endine keelekümbluskool). Kuni õppehoone renoveerimiseni kasutatakse osaliselt õppetööks Pargi tänava spordihoonet ja tehnoloogiaklassi. Haridusliku erivajadusega õpilastel on võimalik jätkata õppetööd 7.-9. klassini Jäneda ja Lehtse koolimajas. Vanema soovil võib haridusliku erivajadusega õpilane jätkata õppetööd ka Tapa linnas.

Tamsalu koolimajas jätkub õppetöö 1.-12. klassini. 1. septembrist 2024 on 1.-9. klassi õpilased Tamsalu Kooli õpilased ja 10.-12. klassi õpilased Tapa Valla Gümnaasiumi õpilased. Tamsalu Gümnaasiumi ja Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmete ühendamisel on võimalik pakkuda õpilastele senisest enam võimalusi valikainete läbimiseks. 

Tapa linnas jätkub õppetöö kahes õppehoones. Tegevust alustab Tapa Valla Kool ja aadressil Pargi 12 jätkub 2024/25 õppeaastal õppetöö 1.-6. klassini. 7.-12. klassi õppetöö jätkub Tapa Valla Gümnaasiumis Nooruse tänava koolimajas. Kuni õppehoone renoveerimiseni kasutatakse osaliselt õppetööks Pargi tänava spordihoonet ja tehnoloogiaklassi. Tunniplaanide koostamisel ja koolilõuna planeerimisel arvestatakse, et lapsed ei peaks koolipäeva jooksul liikuma erinevate õppehoonete vahel. 

Tapa Gümnaasiumi Nooruse tn 2 õppehoone kaasajastamise eesmärgil on Tapa vallavalitsus sõlminud Delta E Inseneribürooga lepingu energiaauditi koostamiseks. Energiaauditi olemasolu on eeltingimus hoone renoveerimistoetuse taotlemisel. Toetusmeede avaneb eeldatavalt käesoleva aasta sügisel ning positiivse rahastusotsuse korral võiksid ehitustööd alata 2025. aastal. Remonttööde käigus on plaanis kaasajastada ka hoones paiknev lasteaia osa, sh välja ehitada kaua oodatud ventilatsiooni süsteem.

Tapa Gümnaasiumi lastevanemate infopäev toimub 29. aprillil 2024 kell 18.00 Nooruse tänava koolimajas. 

Küsimuste korral on need oodatud e-posti aadressil koolivork@tapa.ee.

 


Meil on hea meel Sind kutsuda Eesti 4H suvelaagrisse!

Ootame Sind 16.-19. juuli 2024 Jõgevamaale Udu tallu, mis asub Kuremaa järve ääres. Meid ootavad ees 4 sisukat päeva, meeskondlikke võistlusi, väljasõite, sporti, muusikat, laulu, tantsu, nalja ja naeru ning mis kõige olulisem - ujumisvõimalus on täiesti olemas ja süüa saab ka!

 

Kuidas sellest osa võtta?

Eesti 4H klubide noored saavad ennast registreerida oma klubijuhendaja juures. Lae arvutisse ja täida osalejakaart/vanema nõusoleku avaldus, loe läbi laagri meelespea ning kodukord ja vii see oma klubijuhendaja kätte. Osalejakaart koos laagri kodukorraga on leitav Eesti 4H kodulehelt www.eesti4h.ee/suvepäevad või lingilt:

Osalejakaart ja vanema nõusolekuavaldus, kodukord


- Kui Sa ei ole 4H liige ja avaldad soovi laagrisse tulla, siis võta ühendust Jäneda 4H klubi juhandaja õpetaja Kadriga.

Mis laager maksab?

Laagri osalustasud 2024a on:

Eesti 4H noor - 65€

Mitteliige - 80€

Kui perest osaleb 2 või enam Eesti 4H noort - 50€/in (mitteliikmetele kehtib tavahind)

Juhendajaga kaasasolev 5-7a eelkooliealine laps 30€.

Juhendajad on osalustasuta (panuseks on vabatahtlik töö).


Kuidas ja kuhu saab laagri eest tasuda?

Laagri eest saab tasuda oma piirkonnas olevale 4H kontole. Tasumisel märgi selgitusse oma nimi ja klubi ja märksõnaks Suvelaager. Piirkondadest osavõtvate mitte 4H liikmete tasud kanda samuti piirkonna kontole.


Noorteühing Eesti 4H  EE831010702007278000

Mis ajani saab registreerida?

Registreerimise ja tasumise viimane tähtaeg on 12. juuni 2024.

Peale 2. juulit mitteosalemisest teatamisel ei kuulu osalustasud tagastamisele.


Mida kaasa võtta?

- Eesti 4H laager on lastele telklaager - selleks võta kaasa vajalik varustus telkimiseks. Juhendajad on telklaagri juures kämpingumajakestes.

- ilmale ja tegevustele sobivad riided, peakate ja jalanõud, nii päevaks kui õhtuks.

- hügieenitarbed. Olemas on dušširuumid nii poistele kui tüdrukutele.

- oma toidunõud (kauss, kahvel, nuga, lusikas, tass, joogipudel). Peseme nõud ise ja hoiame looduse prügist vaba.

- veidi sularaha, kohapeal saab osta kokkulepitud ajal ka veidi maiustusi ja näksimist või 4H sümboolikaga riideid ja esemeid.


Tule hea tuju ja sõbraga, kellega laagris koos chillida!


Laagri programm on kokkupanemisel ja tulemas. Küsi aeg-ajalt infot klubijuhendajalt, vaata 4H kodulehte https://eesti4h.ee/või leia meid FB.

 

Transpordi laagrisse korraldab piirkond.