Õppeaasta läheneb oma lõpule!

Tulemas:

19. mail on 9. klass viimast korda kirjandustunnis Jäneda Raamatukogus;

19. mail kogu koolipere pildistamine;

25. mail heliseb viimane koolikell 9. klassile;

26. mail õpivad 7. ja 8. klass Tamsalu Gümnaasiumi terviselaboris;

28. mail kell 12.30 esinevad Jäneda Kooli väikesed ja suured Aia- ja Lillepäevadel.


Kaks aastat ei saanud me koroona tõttu jüripäeva jooksu korraldada, seda suurem oli rõõm, et tänavu õnnestus nüüdseks siis 13. korda maha pidada üks tore jooksulahing. Sellest osavõtt oli arvukas, sest ümberkaudsetest koolidest osales kokku 10 võistkonda: 2 võistkonnaga olid väljas Tapa Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Aegviidu Kool ja Jäneda Kool, Tapa Keelekümbluskool ning Lehtse Kool olid kumbki esindatud ühe võistkonnaga.

Teatejooksuna nooremast õpilasest suuremani kulgev võistlus toimus ümber Jäneda Südatiigi, ca 400 m rajal tuli jooksjal kohaneda nii erineva rajakattega kui ka tõusude-langustega.

13. jüripäeva jooksu võitis Tapa Keelekümbluskooli võistkond, teise koha viis Tamsalusse oranž võistkond ning kolmanda koha saavutas Lehtse Kool.

Vaprad olid kõik jooksjad! Aitäh, et osalesite ja aitasite traditsiooni elus hoida!

Aitäh Jäneda Mõisale abi ning pealtvaatajatele kaasaelamise eest! Kohtumiseni 14. jüripäeva jooksul!


Meie õpilased jahtisid küünlaümbriseid väga usinalt.

11 384 küünlaümbrist läheb meie koolist ümbertöötlemisse ja säästame keskkonda. Aitäh tublidele korjajatele!


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Jäneda Kooli 8.ja 9.klassi õpilased olid kutsutud Lääne-Virumaa silmapaistvate noorte tunnustamisele.

Nad on meie aktiivsed, ideerikkad noored, kes väärtustavad õppimist, oskavad märgata, aidata ja on heaks eeskujuks koolikaaslastele. Eraldi tunnustuse pälvis Emma Ubaleht, kes lisaks heale õppeedukusele, aktiivsele huvitegevusele on silmapaistev mängija naiste saalihokis.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image