MIS TULEMAS?


Reedel, 16. aprillil PROJEKTIPÄEV "Ideekorje meie kooli õueala jaoks"


17.-25. aprill KEVADINE KOOLIVAHEAEG


Info edasise õppetöö korralduse kohta hiljemalt 23. aprillil e-koolis!


LÕPPES SELLE AASTANE TEEKÜÜNLATOPSIDE KOGUMINE

Aitäh kõikidele teeküünlatopside kogujatele! Meie selleaastane korjamise tulemus oli 11 353 toosi, see on 800 tükki rohkem kui eelmisel! Kokku andsime ümbertöötlemisse 16 kg alumiiniumi. Kõige enam panustasid loodushoidu Kalmer, Liisa, Rete, Romek ja lasteaialastest Kevin, kokku tegeles korjamisega 19 inimest.

Kui põletad teeküünalt ka praegu või kevadel-suvel, sügisel, siis ära viska topsi prügi hulka, vaid too järgmise kogumise ajal (detsember-jaanuar) kooli!