Sooja ja mõnusat suvevaheaega!

*Info Tapa vallavalitsuselt koolivõrgu ümberkorraldamise kohta

Lugupeetud lapsevanem! 

Seoses koolivõrgu korrastamisega Tapa vallas toimuvad alates 1. septembrist 2024 muudatused kõikide valla koolide õppetöös. 

Kõik Tapa valla koolide õpilased on oodatud jätkama oma kooliteed meie valla koolides – see võimalus on tagatud kõikidele õpilastele. Sarnaselt varasematele aastatele korraldab omavalitsus õpilastranspordi maapiirkonna lastele, kes elavad koolist kaugemal, ja vajadusel hüvitatakse vanematele osaliselt laste transpordikulu kooli ja koju. 

Jäneda ja Lehtse koolimajades jätkub õppetöö 1.-6. klassini, samuti jätkavad tööd lasteaiarühmad. 7.-9. klassi õpilased jätkavad kooliteed Tapa Valla Gümnaasiumis, mille õppetöö on korraldatud Tapa linnas Nooruse tänava koolimajas (endine keelekümbluskool). Kuni õppehoone renoveerimiseni kasutatakse osaliselt õppetööks Pargi tänava spordihoonet ja tehnoloogiaklassi. Haridusliku erivajadusega õpilastel on võimalik jätkata õppetööd 7.-9. klassini Jäneda ja Lehtse koolimajas. Vanema soovil võib haridusliku erivajadusega õpilane jätkata õppetööd ka Tapa linnas.

Tamsalu koolimajas jätkub õppetöö 1.-12. klassini. 1. septembrist 2024 on 1.-9. klassi õpilased Tamsalu Kooli õpilased ja 10.-12. klassi õpilased Tapa Valla Gümnaasiumi õpilased. Tamsalu Gümnaasiumi ja Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmete ühendamisel on võimalik pakkuda õpilastele senisest enam võimalusi valikainete läbimiseks. 

Tapa linnas jätkub õppetöö kahes õppehoones. Tegevust alustab Tapa Valla Kool ja aadressil Pargi 12 jätkub 2024/25 õppeaastal õppetöö 1.-6. klassini. 7.-12. klassi õppetöö jätkub Tapa Valla Gümnaasiumis Nooruse tänava koolimajas. Kuni õppehoone renoveerimiseni kasutatakse osaliselt õppetööks Pargi tänava spordihoonet ja tehnoloogiaklassi. Tunniplaanide koostamisel ja koolilõuna planeerimisel arvestatakse, et lapsed ei peaks koolipäeva jooksul liikuma erinevate õppehoonete vahel. 

Tapa Gümnaasiumi Nooruse tn 2 õppehoone kaasajastamise eesmärgil on Tapa vallavalitsus sõlminud Delta E Inseneribürooga lepingu energiaauditi koostamiseks. Energiaauditi olemasolu on eeltingimus hoone renoveerimistoetuse taotlemisel. Toetusmeede avaneb eeldatavalt käesoleva aasta sügisel ning positiivse rahastusotsuse korral võiksid ehitustööd alata 2025. aastal. Remonttööde käigus on plaanis kaasajastada ka hoones paiknev lasteaia osa, sh välja ehitada kaua oodatud ventilatsiooni süsteem.

Tapa Gümnaasiumi lastevanemate infopäev toimub 29. aprillil 2024 kell 18.00 Nooruse tänava koolimajas. 

Küsimuste korral on need oodatud e-posti aadressil koolivork@tapa.ee.