KOOLIS

2022/23. õppeaastas on 175 koolipäeva.

Sügisene koolivaheaeg on 24. oktoobrist 30. oktoobrini, jõuluvaheaeg on 22. detsembrist 8. jaanuarini, talvine vaheaeg 27.veebruarist 5. märtsini, kevadine koolivaheaeg on 24. aprillist 30. aprillini. Suvevaheaeg algab 15. juunil 2023.


Õppeveerandid

  1. september - 11. november (9 nädalat)

14. november - 3. veebruar (9)

6. veebruar - 6. aprill (9)

10. aprill - 14. juuni (8)

TUNDIDE AJAD:

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 11.10 - 11.55.

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 12.15 - 13.00

6. 13.10 - 13.55

7. 14.05 - 14.50

8. 15.00 - 15.45

LÜHENDATUD KOOLIPÄEVA TUNNID:

1. 8.15 - 8.50

2. 9.00 - 9.35

3. 9.45 - 10.20

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 10.35 - 11.10

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 11.25 - 12.00

6. 12.10 - 12.45

7. 12.55 - 13.30