KOOLIS

2020/21. õppeaastas on 175 koolipäeva.

Sügisene koolivaheaeg on 19. oktoobrist 25. oktoobrini, jõuluvaheaeg on 23. detsembrist 10. jaanuarini, talvinevaheaeg 22.veebruarist 28. veebruarini, kevadine koolivaheaeg on 19. aprillist 25. aprillini. Suvevaheaeg algab 14.juunil 2021.


Õppeveerandid

1.sept. - 6. nov. (9 nädalat)

9.nov. - 29.jaan. (9)

  1. veebr. - 9.aprill (9)

12.aprill - 11.juuni (8)

TUNDIDE AJAD:

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 11.10 - 11.55.

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 12.10 - 12.55

6. 13.05 - 13.50

7. 14.00 - 14.45

8. 14.55 - 15.40

LÜHENDATUD KOOLIPÄEVA TUNNID:

1. 8.15 - 8.50

2. 9.00 - 9.35

3. 9.45 - 10.20

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 10.35 - 11.10

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 11.25 - 12.00

6. 12.10 - 12.45

7. 12.55 - 13.30