KOOLIS

2021/22. õppeaastas on 175 koolipäeva.

Sügisene koolivaheaeg on 25. oktoobrist 31. oktoobrini, jõuluvaheaeg on 23. detsembrist 9. jaanuarini, talvine vaheaeg 28.veebruarist 6. märtsini, kevadine koolivaheaeg on 25. aprillist 1. maini. Suvevaheaeg algab 14. juunil 2022.


Õppeveerandid

  1. september - 22. oktoober (8 nädalat)

1.november - 21. jaanuar (9)

24. jaanuar - 1. aprill (9)

4. aprill - 13. juuni (9)

TUNDIDE AJAD:

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 11.10 - 11.55.

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 12.15 - 13.00

6. 13.10 - 13.55

7. 14.05 - 14.50

8. 15.00 - 15.45

LÜHENDATUD KOOLIPÄEVA TUNNID:

1. 8.15 - 8.50

2. 9.00 - 9.35

3. 9.45 - 10.20

Söögivahetund 1.-5. klass

4. 10.35 - 11.10

Söögivahetund 6.-9. klass

5. 11.25 - 12.00

6. 12.10 - 12.45

7. 12.55 - 13.30